Moderjordkraft

Reikihealingkurs steg 1 

Reiki 1 är en kurs för dig som vill få igång din healingkanal, är nyfiken på andlig och själslig utveckling för att kunna hjälpa dig själv och ev andra med samma sak.Reiki är en healingform med härstamning från Japan men finns utspridd över hela världen. Du får på kursen genom en initiering din kanal öppnad för att ta emot energin och behöver då inte ta av din egen energi I mötet med människor och djur som är sjuka eller obalanserade. Du kan även I Reiki 1 behandla fysiskt på plats dig själv och andra.Dag 1 jobbar vi med steg 1 och att kunna hela sig själv och på plats 

Kursen steg 1 innehåller 

Reiki - vad är det , hur fungerar det samt historik och etik, Initiering av Reiki 1, Auran och färgerna, Arbeta med Pendel och pekare, Meditationer för avslappning , Övningar för intuitionen, Handpositionen för reikibehandlingar

Kostnad 1800 kr 

Tider på plats 10-16 

Tider på distans bokar vi online 2 tillfällen för lektion samt handledning efteråt Du har tillgång till kursmaterial på google classroom och handledning sker via meet. 

Kursen steg 2 Innehåller

Den här dagen är riktad mot steg 2 där du får fler symboler att arbeta med som även fungerar på distans. Här är förkunskapskraven att du sen tidigare har initiering i steg 1.  Initiering, av reiki 2, Att ge reiki på distans med symbolerna, övningar för chakrabalansering och aurarening, meditatioenr för kontakt med andliga guider, använda pendeldiagram, skapa reikisändare, hela händelser i det förflutna och manifestera framtiden, Diplom

Kostnad 1800kr

Tider på plats 10-16 

Tider på distans bokar vi online 2 tillfällen för lektion samt handledning efteråt  för samtal om  elevbehandlingar. Du har tillgång till kursmaterial på google classroom och handledning sker via meet. 

Om du tidigare är initierad i Reiki kan du komma med i mån av plats till halva priset och ta en booster av energi. 

 

 

 

Reikimasterkurs steg 3 a

När du har gått steg 1 och 2 och låtit energierna integrera sig kan du gå vidare till Reikimaster. På Reikimasterkursern fördjupar du din kontakt med Reikienergin och höjer din frekvens. För det flesta innebär det att man går kursen för sin personliga utveckling så att man får en högre frekens att vara och verka i i sitt liv. Du kommer att få möjlighet att utvecklas vidare på din personliga resa och i ditt arbete med andra. 

Vi arbetar under de två dagarna alt distans med praktiska övningar och teori vilket sen behöver tid på sig att integreras. 

Kursen innehåller 

Mer avancerade Reikitekniker, healingkirurgi, meditationer och koppling till uppstigan mästare, Reikimastersymboler, Initiering, Reiju en energipåfyllning för att rena och höja dina egna och andras energier, fördjupning i arbeta med pendel. 

Kostnad 5000 kr 

Tider på plats 10-16 två dagar

Tider på distans bokar vi online 2 tillfällen för lektion samt handledning efteråt  för samtal om  elevbehandlingar. Du har tillgång till kursmaterial på google classroom och handledning sker via meet. 

Reikimasterkurs steg 3 b

Om du sen vill ha handledning för att ha egna reikikurser väljer du att kliva in i Reikimaster steg 3 b där du får en Fördjupning i rollen som Reikimaster vilket  innebär att du påbörjar att vilja initiera andra och  ha egna reikikurser. I förjupningskursen går vi igenom olika delar i att ha egna kurser, att initiera andra, skapa ljusportaler  Du är då behörig att lära ut vidare till andra och ha egna Reikikurser.

Kostnad 3000 kr 

Tider på plats 10-16 två dagar

Tider på distans bokar vi online 2 tillfällen för lektion samt handledning efteråt  för samtal om  elevbehandlingar. Du har tillgång till kursmaterial på google classroom och handledning sker via meet.